Hliníkové okná Schüco

S novou generáciou okien AWS (Aluminium Window System) Schüco vytvára systém, ktorý splní akékoľvek požiadavky. Prednosti v oblasti funkčnosti sa spájajú s architektonickým a tvarovým hľadiskom. V niekoľkých vzájomne zladených stavebných prvkoch sa výhody ako vysoká tepelno-izolačná schopnosť spájajú s malými stavebnými hĺbkami a štíhlymi pohľadovými šírkami. Všetky kovania možno obsluhovať manuálne, mechatronicky alebo ústredne prostredníctvom centrálneho riadenia budovy. Umožňujú to jednotné rozhrania  medzi oknami, dvermi a fasádou. Hľadisko úžitkovosti završuje odolnosť voči vlámaniu až po triedu WK 3 (DIN V ENV 1627), ako aj vybavenie prispôsobené pre starých a zdravotne postihnutých ľudí spĺňajúce kritériá podľa DIN 18024, resp. 18025.

Hliníkové okná Schüco v skratke:

  • Inovatívna technika
  • Systémovo testovaná bezpečnosť
  • Mnohorakosť prvkov a spôsobov otvárania
  • Na varianty bohaté farebné stvárnenie
  • Možnosť vybavenia odolného voči vlámaniu, požiaru a použitia balisticky odolných prvkov
  • Efektívna tepelná a zvuková izolácia  
  • Prednosti hliníka ako materiálu - dlhá životnosť a odolnosť, štíhle pohľady ako aj mnohotvárny dizajn
  • Schüco AvanTec - skryto uložené kovanie pre krídla hmotnosti do 130 kg
  • Schüco TipTronic - mechatronické, skryto uložené kovanie, ktoré možno pripojiť na centrálne riadenie budovy

Hliníkové okná Schüco Vám ponúkajú kvalitu pri presvedčivom p


Schüco je pre Vás najpovolanejším partnerom v oblasti hliníkových okien.
omere ceny a úžitkovosti.

 

Schüco AWS so stavebnou hĺbkou do 65 mm


S novou generáciou okien AWS (Aluminium Window System) vytvára Schüco systém, ktorý splní akékoľvek požiadavky. V niekoľkých vzájomne zladených stavebných prvkoch sa výhody ako vysoká tepelno-izolačná schopnosť spájajú s malými stavebnými hĺbkami a štíhlymi pohľadovými šírkami do 65 mm.

Schüco AWS so stavebnou hĺbkou od 70 mm

Okenné systémy Schüco AWS spájajú vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti s jedinečnými prednosťami hliníka ako materiálu - dlhou životnosťou a odolnosťou, štíhlymi pohľadmi, ako aj mnohotvárnym dizajnom.

Schüco AWS medzinárodné série

Pre požiadavky medzinárodných trhov ponúka Schüco vhodné systémové riešenia so stavebnými hĺbkami 50 mm, 60 mm a 65 mm.

 

Podrobnejšie informácie sú na stránke výrobcu www.aluplast.sk

Vrátiť sa hore